μια στιγμή απόψε έφτασε να φύγει για μια αιωνιότητα..

‎’Τίποτα δεν είναι πιο συγκλονιστικό από το θάνατο ενός παιδιού, και τίποτα πιο παράλογο από το θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα’
–Άλπερτ Καμύ

Η Ελλάδα πεθαίνει.
Και μαζί της σιγά σιγά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της..

forget the horror here.

So I walked into the haze
And a million dirty ways
Now I see you lying there
Like a lilo losing air, air

Black rocks and shoreline sand
Still that summer I cannot bare
And I wipe the sand from my eyes
Spanish Sahara the place that you´d wanna
Leave the horror here
Forget the horror here
Forget the horror here
Leave it all down here
It’s future rust and it´s future dust
Forget the horror here
Forget the horror here
Leave it all down here
It’s future rust and then it´s future dust

Now the waves they drag you down
Carry you to broken ground
Though I find you in the sand
Wipe you clean with dirty hands

So God damn this boiling space
Spanish Sahara the place that you´d wanna
Leave the horror here
Forget the horror here
Forget the horror here
Leave it all down here
It’s future rust and it´s future dust
I’m the fury in your head
I’m the fury in your bed
I’m the ghost in the back of your head

Cause I am
I’m the fury in your head
I’m the fury in your bed
I’m the ghost in the back of your head

Cause I am
I’m the fury in your head
I’m the fury in your bed
I’m the ghost in the back of your head
Cause I am

Forget the horror here
Forget the horror here
Leave it all down here
It’s future rust, it´s future dust
Choir of furies in your head
Choir of furies in your bed
I’m the ghost in the back of your head

Cause I am
Choir of furies in your head
Choir of furies in your bed
I’m the ghost in the back of your head

Cause I am
Choir of furies in your head
Choir of furies in your bed
I’m the ghost in the back of your head
Cause I am

μπλουζιές.

Deleted scene from the brilliant «It Might Get Loud» documetary.
δεν υπάρχει απλά το lap steel!

Well I hold the rope
and i hold the sail
and i kept my papers
to keep from land in jail
and i fought piranhas
and i fought the cold
there was no one with me
i was all alone

Well it’s easter morning now
and there’s no one around
so i unroll the cement
and walk into the town
there was no one with me
and i was all alone
and i fought piranhas
and i fought the cold

Well you know what it’s like
i don’t got to tell you
who puts up a fight
walking out of hell now
when you fought piranhas
and you fought the cold
there’s nobody with you
and you’re all alone

it ain’t easy being cheesy.

I drank some dirty water
Shook evil hands
I’ve done some bad things
And they get easier to do

Then I wrote a nasty letter
And I sent it to the Lord
I said don’t you dare come
And bother me no more

I had a good friend
I could only destroy
And lovers I loved less
Than anybody could afford

Yes but this old rocking horse
Just nods his head
And he’s gonna rock back and forth
The way that he always did

Baby don’t you bother
Tasting the water
And baby don’t you bother
Coming closer to me

Can you see my eyes?
They’re half the size
And I’m not able
To look at you